מפתחלקה, 58 | חוף התכלת

מפת , חלקה 58

מפת , חלקה 58 , תכנית חוף התכלת

חלקה 58 נכללת במלואה בתכנית חוף התכלת

בחזרה לעמוד

בעל קרקע בתכנית חוף התכלת?

דו״ח השוואה לעסקאות אחרונות שנעשו בתכנית - חינם!

פרטים נוספים