מפתחלקהגוש 6606, 398 | חוף התכלת

מפת גוש 6606, חלקה 398

מפת גוש 6606, חלקה 398 , תכנית חוף התכלת

חלקה 398 גוש 6606 נכללת במלואה בתכנית חוף התכלת

בחזרה לעמוד גוש 6606

בעל קרקע בתכנית חוף התכלת?

דו״ח השוואה לעסקאות אחרונות שנעשו בתכנית - חינם!

פרטים נוספים