מפתחלקהגוש 6590, 24 | חוף התכלת

מפת גוש 6590, חלקה 24

מפת גוש 6590, חלקה 24 , תכנית חוף התכלת

חלקה 24 גוש 6590 נכללת במלואה בתכנית חוף התכלת

בחזרה לעמוד גוש 6590

בעל קרקע בתכנית חוף התכלת?

דו״ח השוואה לעסקאות אחרונות שנעשו בתכנית - חינם!

פרטים נוספים