מפתחלקה, 180 | חוף התכלת

מפת , חלקה 180

מפת , חלקה 180 , תכנית חוף התכלת

חלקה 180 נכללת במלואה בתכנית חוף התכלת

בחזרה לעמוד

בעל קרקע בתכנית חוף התכלת?

דו״ח השוואה לעסקאות אחרונות שנעשו בתכנית - חינם!

פרטים נוספים