מפתחלקה, 145 | חוף התכלת

מפת , חלקה 145

מפת , חלקה 145 , תכנית חוף התכלת

חלקה 145 נכללת במלואה בתכנית חוף התכלת

בחזרה לעמוד

בעל קרקע בתכנית חוף התכלת?

דו״ח השוואה לעסקאות אחרונות שנעשו בתכנית - חינם!

פרטים נוספים