מפתחלקה, 140 | חוף התכלת

מפת , חלקה 140

מפת , חלקה 140 , תכנית חוף התכלת

חלקה 140 נכללת במלואה בתכנית חוף התכלת

בחזרה לעמוד

בעל קרקע בתכנית חוף התכלת?

דו״ח השוואה לעסקאות אחרונות שנעשו בתכנית - חינם!

פרטים נוספים