מפתחלקה, 132 | חוף התכלת

מפת , חלקה 132

מפת , חלקה 132 , תכנית חוף התכלת

חלקה 132 נכללת במלואה בתכנית חוף התכלת

בחזרה לעמוד

בעל קרקע בתכנית חוף התכלת?

דו״ח השוואה לעסקאות אחרונות שנעשו בתכנית - חינם!

פרטים נוספים