מפתחלקהגוש 6606, 130 | חוף התכלת

מפת גוש 6606, חלקה 130

מפת גוש 6606, חלקה 130 , תכנית חוף התכלת

חלקה 130 גוש 6606 נכללת במלואה בתכנית חוף התכלת

בחזרה לעמוד גוש 6606

בעל קרקע בתכנית חוף התכלת?

דו״ח השוואה לעסקאות אחרונות שנעשו בתכנית - חינם!

פרטים נוספים