מפתחלקה, 114 | חוף התכלת

מפת , חלקה 114

מפת , חלקה 114 , תכנית חוף התכלת

חלקה 114 נכללת במלואה בתכנית חוף התכלת

בחזרה לעמוד

בעל קרקע בתכנית חוף התכלת?

דו״ח השוואה לעסקאות אחרונות שנעשו בתכנית - חינם!

פרטים נוספים