מפתחלקהגוש 6606, 110 | חוף התכלת

מפת גוש 6606, חלקה 110

מפת גוש 6606, חלקה 110 , תכנית חוף התכלת

חלקה 110 גוש 6606 נכללת במלואה בתכנית חוף התכלת

בחזרה לעמוד גוש 6606

בעל קרקע בתכנית חוף התכלת?

דו״ח השוואה לעסקאות אחרונות שנעשו בתכנית - חינם!

פרטים נוספים