מפתחלקהגוש 6590, 1 | חוף התכלת

מפת גוש 6590, חלקה 1

מפת גוש 6590, חלקה 1 , תכנית חוף התכלת

חלקה 1 גוש 6590 נכללת במלואה בתכנית חוף התכלת

בחזרה לעמוד גוש 6590

בעל קרקע בתכנית חוף התכלת?

דו״ח השוואה לעסקאות אחרונות שנעשו בתכנית - חינם!

פרטים נוספים